Осуществление деятельности на основании модельного устава


ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.07.2012 р. N 829-7-25-12

 

Державним реєстраторам

 

 

 

Щодо провадження діяльності юридичної особи на підставі модельного статуту

 

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб.

Наразі законодавством передбачено діяльність на підставі модельного статуту тільки товариством з обмеженою відповідальністю.

Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 N 1182.

Порядок переходу юридичних осіб на діяльність на підставі модельного статуту встановлений абзацом другим частини одинадцятої статті 19 Закону про реєстрацію, відповідно до якої якщо юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою та примірник оригіналу статуту для проставляння штампу про те, що юридична особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі модельного статуту.

Форми реєстраційних карток затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3178/5.

Для підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР), встановлена реєстраційна картка "Форма 6", що містить поле, в якому зазначається про рішення юридичної особи продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту.

Відповідно до пункту другого наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження опису гербової печатки державного реєстратора та описів і зразків штампів для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій" від 20.01.2012 N 113/5 штампи для відміток на установчих документах юридичної особи проставляються державним реєстратором при проведенні реєстраційних дій на титульному аркуші установчих документів юридичної особи, засвідчуються підписом державного реєстратора та скріплюються його гербовою печаткою.

Зазначеним наказом затверджений, зокрема зразок штампу про провадження юридичною особою діяльності на підставі модельного статуту.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону про реєстрацію реєстраційні дії, передбачені цим Законом, вчиняються шляхом внесення відповідних записів до ЄДР.

Отже, датою провадження діяльності юридичної особи на підставі модельного статуту є дата внесення відповідного запису до ЄДР.

Порядок переходу юридичної особи, що діяла на підставі модельного статуту, на діяльність на підставі розроблених нею установчих документів встановлений абзацом третім частини одинадцятої статті 19 Закону про реєстрацію, відповідно до якого у разі якщо засновниками (учасниками) юридичної особи, що діяла на підставі модельного статуту, прийнято рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення та реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою.

Реєстраційна картка "Форма 6" містить поле, в якому зазначається про рішення юридичної особи продовжувати свою діяльність на підставі розроблених нею установчих документів.

Юридична особа вважається такою, що здійснює діяльність на підставі установчих документів, з моменту державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи в порядку, встановленому статтею 29 цього Закону (абз. 3 ч. 11 ст. 19 Закону про реєстрацію).

Зазначаємо, що юридична особа, яка прийняла рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, або юридична особа, яка здійснювала свою діяльність на підставі модельного статуту та прийняла рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених нею установчих документів, мають право подати державному реєстратору документи, встановлені частиною одинадцятою статті 19 Закону про реєстрацію незалежно від настання терміну щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

Заступник Голови

І. А. Кухаренко