Єдиний податок — 2017

З 2016 спрощена система оподаткування змінилася в частині сплати ЄСВ та максимального «порогу» річного доходу. Одним з нововведень 2017 року є поява «конкурента» спрощеного оподаткування — реєстрація безподаткової компанії.

Варто відзначити, що зміни податкового законодавств в частині регулювання спрощеного оподаткування не принесли істотних змін порядку сплати єдиного податку.

Як і раніше, спрощене оподаткування залишається передбачуваним і простим в розумінні.

Деяка, на перший погляд, зарегульованість сплати єдиного податку, зробила систему оподаткування більш прозорою. Так, чітко прописана процедура визначення виручки.

Законодавець чітко прописав норму, що транзитні суми, тобто суми отримані за договорами комісії, доручення не входять до складу виручки. Дивіденди, відсотки, кредит не включаються до складу оподатковуваного доходу у підприємців.

З іншого боку, чітко і зрозуміло виписана відповідальність платника єдиного податку.

Варто відзначити, що раніше законодавець пішов шляхом уніфікації і спрощення адміністрування податків в Україні, наслідком чого стало зменшення кількості груп платників єдиного податку з 6-ти до 4-ох, крім того, тепер єдиний податок можуть платити підприємства і СПД, чия річна виручка не перевищує 5 млн. грн.

Cистеми оподаткування

Перш за все варто відзначити, що в Україні паралельно існує дві системи оподаткування:

 • Загальна система.
 • Спрощена система оподаткування.

Загальна система будується на базовому понятті оподатковуваної бази — тобто величиною, яка виходить в результаті віднімання суми витрат із суми доходів.

Що стосується спрощеної ситеми, то тут єдиний податок сплачується з усієї суми доходу, тобто базою оподаткування єдиним податком є ​​виручка підприємства.

Нововведення єдиного податку 2017

Аналіз змін правил оподаткування показує відсутність кардинальних змін порядку регулювання спрощеної системи оподаткування.

До нововведень сплати єдиного податку в 2017 році можна віднести:

 • збільшення мінзарплати в Україні, і, як наслідок, збільшення розміру єдиного податку 2-ї групи — 640 грн.
 • зміна прив’язки ставки єдиного податку для платників 1-ої групи — відтепер ставка  податку становить до 10% від розміру прожиткового мінімуму

Як і раніше, серед головних особливостей спрощеної системи оподаткування можна виділити

 • максимально допустимий поріг суми річного доходу для платників єдиного податку 3-ї групи — 5 млн. грн.
 • розмір єдиного податку, що сплачується платниками 3-ої групи — 3% (для платників ПДВ), 5% (для неплатників ПДВ).
 • уніфікований розмір ЄСВ з фонду оплати праці становить 22%, ЄСВ, що утримувався з зарплати скасований. Розмір ЄСВ від доходу єдиноподатника-фізособи залишився на колишньому рівні.

Ставки єдиного податку

Стаки єдиного податку в 2017 році встановлюються на рівні:

 • для першої групи — до 10% від розміру прожиткового рівня в Україні
 • для другої групи — до 20% від мінзарплати (точний розмір ставки для 1 і 2 груп щорічно встановлюються місцевими радами)
 • для третьої групи (неплатників ПДВ) — 5% від доходу
 • для третьої групи (платників ПДВ) — 3% від доходу.
 • для третьої групи СПД-ювелірщиків ставка податку становить 5%.
 • для четвертої групи ставка податку встановлюється від кількості використовуваної землі.

База оподаткування єдиним податком

Перш за все, варто відзначити, що для єдиноподатників 1 і 2 груп ставка єдиного податку — фіксована, і не залежить від доходу СПД.

Що стосується інших груп, то базою оподаткування є весь дохід від підприємницької діяльності, а саме:

 • виручка від реалізації
 • безкоштовно отримане (тобто отримане без будь-якої грошової або іншої компенсації вартості отриманого. Також безоплатно отриманих буде розглядатися товар, отриманий в рамках договору відповідального зберігання та використаний таким платником єдиного податку).
 • кредиторська заборгованість, по якій минув термін позовної давності (три роки). Ця норма діє для єдиноподатників-платників ПДВ груп.

Особливі норми при визначенні доходу єдиноподатника:

 • пасивні доходи такі як: відсотки, дивіденди, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи від продажу майна — такі доходи не включаться в базу оподаткування фізосіб-підприємців;
 • в разі продажу основних засобів юрособою-єдиноподатником, оподатковуваним доходом буде вся сума отриманих за продаж засобів, якщо ж основні засоби продаються після закінчення 12 міс. з моменту їх купівлі — доходом буде різниця між ціною продажу та залишковою балансовою вартістю;
 • транзитні суми, тобто суми отримані в рамках договору доручення, комісії та агентських договорів, які не включаються до доходу. Варто звернути особливу увагу на поняття агентського договору та договору доручення: відповідно до Податкового кодексу агентський договір — це договір, за яким платник єдиного податку виступає не від свого імені, а від імені уповноважує особи.
 • виручка в іноземній валюті перераховується в гривні за офіційним курсом НБУ на день отримання.

Що не включається до доходу, що підлягає оподаткуванню єдиним податком:

 • ПДВ
 • переміщення коштів в філіальної мережі
 • суми фіндопомоги, поверненої протягом 12 міс.
 • суми кредитів
 • суми коштів цільового призначення, отримані від ПФУ та фондів соцстраху
 • суми, які повертаються покупцеві — єдиноподатнику або повертаються платником єдиного податку внаслідок повернення товару, розірвання договору або на підставі листа про повернення коштів;
 • внески в статутний фонд
 • суми отриманих дивідендів (при виплаті дивідендів засновникам єдиноподатника діють загальні правила оподаткування)

Звітність за єдиним податком

Податковий кодекс встановив два терміни подання звітності з єдиного податку:

 • календарний рік (термін подачі декларації — до 9 лютого) — для 1, 2 і 4 груп;
 • календарний квартал (термін подачі — до 9 травня, 9 серпня, 9 листопада, 9 лютого) — для групи 3

Однак варто звернути увагу на те, що сплата єдиного податку не звільняє від звітності по:

 • ПДВ
 • ПДФО
 • ЄСВ
 • і по іншим видам податків і зборів, від яких єдиноподатники не звільнені.

Які податки платить платник єдиного податку:

 • ПДФО — податок на прибуток з зарплат співробітників
 • ЄСВ — єдиний соцвнесок (при виплаті зарплат) і з власного доходу
 • військовий збір — нововведений збір з зарплат
 • екологічний податок
 • рентні платежі
 • податок на майно (податок на нерухомість, податок на авто, земельний податок (крім землі використовуваної в господарстві)
 • акцизний податок

Платники єдиного податку звільняються від сплати таких податків:

 • податок на прибуток;
 • прибутковий податок (в частині отриманих підприємцем доходів);
 • ПДВ (крім груп платників єдиного податку, які передбачають оплату ПДВ). Так само варто звернути увагу, що при імпорті товарів сплачуються всі податки (в т.ч. ПДВ), збори в т.ч. митний);
 • податок на землю (якщо земля використовується в підприємницьких цілях);
 • ренту за спецвикористання води (тільки 4 група)

Терміни сплати єдиного податку

Платники 1 і 2 груп єдиного податку
Такі єдиноподатники сплачують податок авансовими платежами до 20 числа поточного місяця. Можлива авансова оплата за весь календарний рік.

Суму авансового платежу розраховує податкова служба, при цьому враховується термін щорічної відпустки та період хвороби, якщо термін хвороби більше 30 днів (при відповідному підтвердженні) — це правило поширюється на СПД, які не використовують найману працю.

Платники 3 групи
Єдиноподатники 3-6 груп виплачують єдиний податок в терміни:
— до 19 травня, 19 серпня, 19 листопада 19 лютого

Бухгалтерський облік у єдиноподатника

Бухгалтерський облік єдиноподатника служить для цілей контролю податковою службою правильності нарахування та сплати єдиного податку.

Облік у платників СПД 1, 2, 3 груп (крім платників ПДВ) — здійснюється шляхом заповнення Книги обліку доходів, яка заповнюється щодня.

Облік у платників СПД 3 групи-платників ПДВ здійснюється шляхом заповнення Книги обліку доходів.

Облік у юросіб-платників єдиного податку 3 групи здійснюється за схемою спрощеного бухгалтерського обліку за загальною методикою.

Про касовий апарат у платника єдиного податку

З 2015 року вводиться зобов’язання наявності касового апарату для всіх платників єдиного податку, які здійснюють операції в готівковій та/або безготівковій формі (з використанням жетонів, платіжних карток, платіжних чеків та інше) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки засобів для подальшого переказу.

Винятки становлять такі категорії платників податків:

 • перша група платників єдиного податку;
 • друга і третя групи фізосіб-єдиноподатників, за умови, що річна виручка складає не більше 1 млн. грн. на рік.;
 • всіма платниками податків, які здійснюють торгівлю продукцією власного виробництва (крім підприємств громадського харчування) та при цьому видають касові ордери. Як бачимо, пряму згадку підприємств, які торгують послугами, випали з виключення.
 • банківські послуги, крім обмінних операцій і операцій з прийому коштів для подальшого перерахування.

З 2017 року, всі операції з торгівлі технічно складною побутовою технікою, яка підлягає гарантійному ремонту зобов’язані реалізовувати виключно з використанням касових апаратів — це правило стосується готівкового розрахунку.

У разі виключно безготівкової форми оплати — наявність касового апарату не обов’язково.

Як єдиний податок сплачувався раніше

Єдиний податок бере свій початок ще з 1997 року — коли був прийнятий Указ Президента про введення спрощеної системи оподаткування ТОВ. Ключовим моментом у розвитку єдиного податку в Україні став 1999 рік, коли норми оподаткування зазнали значних змін. З тих пір в Україні почався розквіт єдиного податку. Підприємства вибудовували схеми оптимізації податків масово реєструючи своїх співробітників підприємцями — платниками єдиного податку. Внаслідок недоробки законодавства в сфері регулювання сплати єдиного податку, той період запам’ятався нестабільністю податкових схем з використанням єдиноподатників — все регулювалося листами та роз’ясненнями податкової служби, які змінювалися щомісяця, то що було законно минулого місяця, наступного вже було поза законом.

Протягом 2011 -2014 років спрощена система оподаткування зазнала значних змін. Так, кількість груп платників єдиного податку збільшилася до 6, обмеження на виручку піднялося до 20 млн. грн.

У 2015 році вступили в силу нові норми сплати єдиного податку в Україні.

Для фізосіб-підприємців Податковий кодекс передбачив три групи платників єдиного податку, а для підприємств — дві групи, одна з яких (4-а) призначається виключно сільгоспвиробникам. Критерії стали більш ліберальними, а порядок сплати єдиного податку став більш прозорим. Замовивши бухгалтерські послуги для підприємств ви повністю позбавите себе від турбот по частині ведення обліку та своєчасної сплати всіх податків.

Як і раніше залишилася вимога сплати мінімального страхового внеску ЄСВ. В цілому, варто відзначити позитивність нового спрощеного оподаткування в частині сплати єдиного податку.

З 2015 року спрощена система оподаткування знову видозмінилася. З головних змін варто відзначити:

 • зменшення кількості груп платників єдиного податку до 4-ох, при цьому четверта група платників єдиного податку стала наслідком трансформування фіксованого сільгоспподатку.
 • зменшилися ставка єдиного податку для платників 3-ої групи: 2% — для платників ПДВ, 4% — для інших.
 • збільшився поріг виручки для першої і другої груп: з 150 тис. до 300 тис. — для першої групи, з 1 млн. до 1,5 млн. — для другої.
 • посилений порядок віднесення до доходів:
  1. суми від продажу основних фондів (для 1-3 груп);
  2. кредиторської заборгованості за якою минув строк позовної давності (для платників ПДВ)

Платники єдиного податку 3-6 груп автоматично вважаються платниками групи 3.

Перелік осіб, які не можуть застосовувати єдиний податок в Україні

Фізособи-СПД Юридичні особи
 

  • організація, проведення азартних ігор
  • обмін валюти
  • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу ПММ в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб-СПД, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин)
  • видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення
  • видобуток, реалізація корисних копалин
  • фінансове посередництво, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами
  • діяльність з управління підприємствами
  • надання послуг пошти та зв’язку
  • продаж предметів мистецтва та антикваріату, організація торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату
  • організація, проведення гастрольних заходів
  • наявність податкового боргу, крім безнадійного
 

 • здійснюють технічні випробування та дослідження (група 71.20 КВЕД ДК 009: 2010)
 • ведуть діяльність у сфері аудиту
 • надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара
 • надають в оренду житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів
 • надають в оренду нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та / або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів
 • нерезиденти
 

 • страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи
 • реєстратори цінних паперів
 • підприємства, в статутному капіталі яких сукупність часток належать юрліцам- неплатникам єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків
 • представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємства неплатника єдиного податку

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
групи платників єдиного податку

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! Група 4 використовується виключно сільськогосподарськими товаровиробниками.


1 група 2 група 3 група 3 група
Особа, яка має право бути на єдиному податку Фізособа-СПД Юр особа
Ставка єдиного податку до 10% від прожиткового мінімуму до 20% від мінзарплати — 3% виручки + ПДВ

— 5% виручки

Умови застосування єдиного податку — роздрібний продаж товару на ринках

— надання побутових послуг населенню

— виручка не більше 300 тис. В рік.

— відсутність працівників

— послуги (в т.ч. побутові) населенню і єдинникам;- виробництво / продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства- не більше 10 співробітників- виручка не більше 1,5 млн. В рік виручка не більше 5 млн. в рік
обмеження ріелтори і ювелірщікі можуть бути тільки в групі 3
розрахунки виключно грошові (готівкові / безготівкові) кошти
податки Місяць:
— єдиний податокКвартал:
— ЄСВ
Місяць:
— ПДФО (найм)
— ЄСВ (найм)
— ВС (найм)
— єдинийКвартал:
— ЄСВ
Місяць:
— ПДФО (найм)
— ПДВ
— ЄСВ (найм)
— ВС (найм)Квартал:
— єдиний
— ЄСВ
Реєстрація ПДВ немає немає — обов’язково при виборі відповідної ставки

— заборона для торговців ювелірними виробами

Звіти Рік:
— єдиний податок
— ЄСВ
рік:
— єдиний податок
— ЄСВКвартал:
— зарплата (найм)Місяць:
— ЄСВ (найм)
Рік:
— ЄСВКвартал:
— єдиний податок
— зарплата (найм)Місяць:
— ПДВ (платники)
— ЄСВ (найм)
Касовий апарат Застосування касового апарату не обов’язково Необов’язково при річній виручці до 1 млн. грн.

Обов’язково в разі готівкової торгівлі технічно складною побутовою технікою.

При виключно безготівкові розрахунки — не обов’язково.

Застосування РКО обов’язково, крім здійснення торгівлі продукцією власного виробництва (крім громадського харчування та торгівлі технічно складною побутовою технікою).

При виключно безготівкові розрахунки — не обов’язково.

Відповідальність платника єдиного податку До доходів єдинника СПД застосовується ставка 18% оподаткування в таких випадках:

1. до суми перевищення граничної виручки

2. до доходів, отриманих від діяльності, незазначеної в реєстрі платників єдиного податку

3. дохід отриманий із застосуванням інших способів розрахунку, крім грошового

4. дохід отриманий від видів діяльності заборонених для єдиноподатників

До доходів застосовується ставка в подвійному розмірі в таких випадках:

1. до суми перевищення граничної виручки

2. дохід отриманий із застосуванням інших способів розрахунку, крім грошового

3. дохід отриманий від видів діяльності заборонених для єдиноподатників